Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet och består fram till ÅRSMÖTE  feb 2018 av:

Josephine ”Pillan” Jansson            Ordförande, (smk Tävlingssektion)
Pernilla Orvehag              Ledamot
Julia Gustafsson               Ledamot
Anki Nordh                     Ledamot
Helen Karlsson              Ledamot
Ellinor Landström           Ledamot
Johan Elmqvist              Ledamot ( aktiv Anläggninggrupp)
Josefine Elmqvist           Ungdomssektionens Ledamot
Johanna Nordh              Ungdomssektionens ersättare
Suppleanter:
Fredrik Brandt, Sofia Blom, Emma Isaksson, Emma Berglund